Sale!

XL4015 4V-38V to 1.25V-36V 5A DC to DC Step-Down Buck Adjustable Power Supply Module

MD0109 XL4015 4V-38V to 1.25V-36V 5A DC to DC Step-Down Buck Adjustable Power Supply Module

 290.00  260.00

Category: